Beyinin Aldığı Mesaj

Beyin-Beynin aldığı mesaj

Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki beyin komutlarla çalışır. Olumlu ya da olumsuz komutları alır ve onu gerçekleştirmeye uğraşır. Beyin bunu istemiyorum ifadesinin yerine ne istediğini ve sahip olduğunda da neyin tamamlanacağını bilirse olgun ve net bir hedef belirlemiş olacaktır. Bu netlik beynin kabul ettiği bir hedefe yönelik duyusal fonksiyonları düzenlemesini sağlayacaktır. O nedenle bireyin var olan durumu algılayışı ve ihtiyacını belirlemesi önemlidir.
Kabul etmeliyiz ki: Kişi bir şeyi dönüştürmek istiyorsa bunun yerine ne koymak istediğine karar vermelidir. Ben bunu istemiyorum diyen bir bakış açısı aslında boşluk yaratır ve hayat boşluk kabul etmez. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki beyin komutlarla çalışır. Olumlu ya da olumsuz komutları alır ve onu gerçekleştirmeye uğraşır. Dolayısıyla belirsizlik yerine olması gerekenin olumlu bir dille ifade edilmesi netlik sağlayıcıdır.
Bazen de insanlar olumlu, iyi niyetli, yapıcı düşünceye sahip oldukları halde çevresindekiler tarafından yanlış algılandıklarını, tepkiyle karşılandıklarını ifade ederler. Çok istedikleri halde bu olumlu özelliklerini açığa çıkaramadıklarını söylerler. Örneğin; “ Ben insanları aslında çok severim ama tahammül edemiyorum çoğu zaman” diyen birini nasıl algılarız. İnsanları sevdiği mi yoksa insanlara tahammül edemediği mi kalır aklımızda? Beyin için de aynı durum söz konusudur. Tahammül edemeyişe göre talimat almış oluyor beyin ve ona yönelik düzenleme yapıyor.
Linguistic Programlayıcıları bu konuda ileri düzeyde tespitler yaparak; beyinin net, kısa, öz komutlarla çalıştığını “ama” ifadesinden sonrasını algılayarak öncesini yok saydığını söylemektedirler. Kalıcı olanın ise “ama” ifadesinden sonraki kısa netlik olduğunu o nedenle de dilin olumlu ifadelere yönelik kullanılmasının avantajlarını vurgulamaktadırlar.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php