Türkiye’de çok farklı etnik gruplar olmasına karşın Etnodrama çalışmaları çok fazla değil.

Psikodrama çalışmalarında kullanılan bilimsel yöntemlerin etnik kimlik çerçevesinde kullanılabildiği bu çalışma yönteminden yararlanmak bütünleştiricilik açısından değerlidir. Toplumsal alanda çalışılacak grubun ihtiyacını karşılar nitelikte ve duygu ifadesine olanak sağlar özellik taşıması nedeniyle bu yöntemle çalışmak avantaj sağlayıcı olacaktır. Yazık ki ülkemizde kuramsal açıdan da uygulama açısından da yeterince ilgi gösterilmemiş bir yöntem olarak henüz sosyolojik alanımızda gereken yeri bulamamıştır.

Ayrışma noktalarının ve ötekileştirme kavramının sık ifade edildiği günümüz Türkiye’sinde farklı etnik özelliklerin bilinmesi, paylaşılması, ortaklıkların altının çizilmesi bütünleştirici bir çaba olacaktır. Hem Toplumsal açıdan hem de bireylerin iç dinamikleri ve ruhsal bütünlüğü açısından etnodrama yok saymak yerine varı çoğaltmak ve paylaşmak kazanımına götürebilecek bir yöntem olması bakımından yarar sağlayıcı olacaktır.

"Etnodrama" kategorisindeki yazılar:

css.php