Bayındır Araştırmaları Sempozyumu

Nurdan Yoldaş Etnodrama Çalışması

Bayındır Belediyesi ve Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile düzenlenen Bayındır Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

Bayındır Araştırmaları Sempozyumu 16-17 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sempozyum Yeri; Bayındır Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi salonlarında yapılacaktır.

Ege Üniversitesi Kampüsten Bayındır’a 16 Nisan Perşembe günü sabah saat 8- 8.30’da servis hareket edecektir.

Nurdan Yoldaş’ın da yazılı ve sözlü bir bildiri sunumu olacak. Bayındır Araştırmaları Sempozyumu’nda Nurdan Yoldaş, Bayındır İlçesi Arıkbaşı Köyünde Adıge’lerle Etno-drama Çalışması başlıklı yazılı ve sözlü bildirisini sunacak.
Sempozyum’da Nurdan Yoldaş birinci gün 14.50-17.00 saatleri arasında sunumunu yapacaktır.

Programda yer alan konular ve katılımcılar aşağıda liste olarak verilmiştir.

BAYINDIR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU PROGRAMI
16-17 NİSAN 2015, BAYINDIR, İZMİR
BAYINDIR BELEDİYESİ A SALONU
PROTOKOL KONUŞMALARI
10.00-10.30 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
●Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, Ege Üniversitesi, İzmir Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü
●Dr. Ufuk Sesli, Bayındır Belediye Başkanı
●Barboros Baran, Bayındır Kaymakamı
●Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörü
16 NİSAN 2015, PERŞEMBE,
A SALONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ersin Doğer
10.30-12.10 ●Yrd. Doç. Dr. Ayhan Pala, Bayındır Boyunun Menşei,
●Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, Bayındırlu Köyünden Bayındır İlçesine:
15. Yüzyılda Bayındır Köyü ve Çevresi
●Doç. Dr. Elmira Zulpıharova, Kazaksitan’da Bayındır Köyü: Bayıldır
●Necat Çetin- Yrd. Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, Bayındır’da
Osmanlı Dönemi Cami-Çeşme Kitabeleri
●Cevat Yıldırım, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Küçük Menderes
Havzasındaki Kazaların Ordunun İaşesine Katkısı (İştira Vergisi)
● Umut Soysal, Bayındır’da Eşkiyalık Hareketleri ( 1850-1923)
Tartışma (10 dk.)
YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Prof. Dr. Semra Daşçı
13.00-14.50 ● Abdülkadir İnaltekin, I. Dünya Savaşı Bağlamında Kurtuluşunun
93. Yılında Bayındır İlçesi
●Prof. Dr. Ahmet Özgiray, Milli Mcadele’de Bayındır ve Çevresi
● Doç. Dr. Mehmet Karayaman- Zeynep Yılmaz, CHP Müfettişlik
Raporlarına Göre Bayındır (1935-1950)
● Göktuğ İpek, İzmir Basını Gözünden 1945-1950 Yılları Arasında
Bayındır
●Özgür Sürek, Babamın Çeltiğin Babası Olma Serüveni
●Buğra İnal-Doç. Dr. Mehmet Karayaman, Op. Dr. Alaettin
Ergönenç’in Bayındır Hatıraları
Tartışma (10 dk.)
Oturum Başkanı Prof. Dr. Füsun Baykal
14.50-17.00 ●Yrd. Doç. Dr. Eren Akçiçek-Gözde Kalkan, Türk Tarih ve
Kültüründe Çiçek
●Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Geleneksel Kültürümüzde Çiçek ve
Bayındır Çiçek Kültü
● Selim Özyol, Küçük ve Büyük Menderes Havzalarında Oturak
Havaları ve Bayındır Koşması Örneği
●Alparaslan Santur, Bayındır Yöresi Bazı Geleneksel Kültür Değerleri
İle İlgili Bir Tasnif Denemesi
●Psikodrama Terapisti, Nurdan Yoldaş, Bayındır İlçesi Arıkbaşı Köyünde Adıge’lerle
Etno-drama Çalışması
●Gülin Özçelik-Yrd. Doç.Dr. Selahattin Polat, Coğrafi Bakımdan
Küçük Menderes Havzası Köy Adları
●Fatma Cansız, Tarihi Bayındır Evlerinde Giriş Aralığı ve Kapılar
Tartışma (10 dk.)
17 NİSAN 2015, CUMA,
A SALONU
Oturum Başkanı Prof. Dr. Fazlı Gökçek
10.00-12.10 ●Fatma Emek, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde
Bayındır Kazasında Madencilik
● Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bayındır
● Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saraçoğlu, Bayındır’ın Cumhuriyet Sonrası
Kentsel ve Kırsal Nüfus Değişimleri
● Serap Ökten, Köylerdeki Geleneklerin Yok Olmasında Teknoloji ve
Göçün Etkisinde Bayındır Örneği
●Sinan Kahyaoğlu-Necat Çetin, Bayındır’da Üsküdarlı Tahtacı
Türkmenler
●Veli Cem Özdemir-Yasemin Karataş, Şahsenem ve Aşık Garip
Hikayesi Bayındır Varyantı Derlemesi
Tartışma (10 dk.)
YEMEK ARASI
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hilal Ortaç
13.00-14.50 ●Levent Ertekin, Osmanlıdan Günümüze Resmi Arşivlerdeki Bayındır
Şehitleri
●Doç. Dr. Ali Arslan- Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çağlayandereli- Gülten
Arslan, Bayındır’ın Demografik Sosyolojik Analizi
●Doç. Dr. Ali Arslan- Gülten Arslan, Geçmişten Geleceğe Bayındır’ın
Siyasi Yapısı: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Bayındır
●Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Bayındır Tarımının Sosyo-Ekonomisi
●Dr. Yaşar Kalafat, Bayındır ve Çevresi Örnekleri İle Ay Etrafında
Oluşmuş İnançlarda Mitolojik Tespitler
Tartışma (10 dk)
Kapanış

Yer; Bayındır Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi A Salonu

Share this article!

Fikrini söyle

*

css.php