Ege Kişisel Gelişimde Kurumlara verilen danışmanlık, psikososyal destek ve eğitim hizmetlerinde hedefler ve çalışma yöntemi kurumun ihtiyaçlarına, istem ve fiziksel koşullarına göre belirlenir.

Ege Kişisel Gelişim; Değişime, gelişime duyarlı ve çalışma koşullarını gözetir hizmet anlayışına sahiptir.

Uygulanacak olan programlar inceleme, tanımlama ve değerlendirme aşamaları ile planlanır. Bu hazırlık aşamalarındaki dinamik süreçte hizmeti talep eden kurum yöneticileriyle iş birliği ve koordinasyon önemlidir.

Sunulan hizmetten yararlanılabilmesi ve zamanın verimli kullanılması hedeflenir.

Grup çalışmaları ve eğitim hizmetleri kurumların her kademesinde çalışanlara yönelik farklı planlanır ve yürütülür. Yöneticiler için planlanan “Etkin Liderlik” veya ofis çalışanları için “Etkin İletişim” gibi hedef gurubun konumu ve koşulları dikkate alınarak yürütülür.

Genel olarak “İnsanlar arası ilişki süreci” temel yaklaşımına özen gösterilerek, ihtiyaçların dikkate alındığı gelişim hedefi olan programlar hazırlanır.

Farklılıkların, kişisel gelişimle birlikte kurumsal gelişime de katkı sağlaması ve ortak hedefler için ortak sinerji oluşumu önemlidir.

"Kurumsal Çalışmalar" kategorisindeki yazılar:

css.php