Uluslararası Engelliler Günü

3 Aralık Engelliler Günü

3 Aralık Engelliler Günü

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana yürürlüğe girmiştir.

3 Aralık günü bütün Birleşmiş Milletlere üye Ülkelerde ortak olarak değerlendirilmektedir.

Engellilerin toplumsal alanda rahatça yer edinebilmeleri, dışlanmamaları ve tüm insanlar gibi fiziksel özelliklerine bakılmaksızın eşit haklara sahip olmaları hedefiyle yapılan düzenlemeleri kapsamaktadır.

Türkiye’de engelliere sunulan hizmetler çok çeşitli olmasa da var olan hizmetler toplumsal açıdan önemlidir. Bunlardan en çok bilinen ve topluma yansıması olanlar şu şekilde özetlenebilir.

Engellinin Eğitim ve Kültür Hakkı; Özel Eğitim kapsamında engellilere ekonomik destek sağlanır. Devlet tiyatroları, opera, bale, sinema gibi yerlerde engellilerden ücret alınmamasını özel kurumlarda da indirim uygulanmasını düzenler.

İletişim Hakkı; Özel iletişim alanında engellilere %50 indirim hakkı tanınır. Telefon ve internet vergileri bu kapsamda indirimli olarak uygulanır.

Çevresel Düzenleme ve mimari erişim hakkı; Yaya yollarının, binaların ve kaldırımların engellileri dikkate alan onların fiziksel durumlarını gözetir nitelikte düzenlenmesini kapsamaktadır.

Ulaşım Hakkı; Otobüs, metro, tren, feribot gibi toplu taşıma araçlarında engelli koltuklarının bulundurulmasını ve ucuz ulaşım hakkını düzenler.

Engelliler için özel araç hakkı; Engellilerin kullanması için hazırlanan araçların temininde yurtdışından ithal ise gümrük vergisi alınmamasını, yurt içinden alınmış ise KDV indirimi yapılmasını ve taşıt alım vergisinden muaf tutulmalarını sağlamaktadır. Ayrıca ortopedik engellilerin satın aldığı araçlardan tüketim vergisi alınmamasını temin eder.

Engellilere iş koşulu yaratılması için de ek düzenlemeler yapılmış ve kamu personeli olmaları yolunda desteklenmelerine çalışılmaktadır.

Bütün bunların yanında evde engelli bakımı ile ilgilenen yakınlarına maaş bağlanması konusunda da haklar bulunmaktadır.

Engelliliğin önlennmesine yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında da özel eğitim ve tedbirler önemsenmektedir.

Elbette bu denli ciddi bir konuda bireylere düşen sorumluluklar da önemlidir ve herkes kendisine düşen duyarlılığı göstermelidir. Bireysel olarak dikkat edilebilecek bazı noktaları özetlemek gerekirse;
* Toplu taşıma araçlarında engellilere ayrılan yerlerin onların hakkı olduğunu bilerek kullanmamak ve başkalarını uyarmak bunlardan birisidir.
* Engellilere ayrılan araç park yerlerine boş nasılsa düşüncesiyle araç park etmemek.
* Kaldırımları işgal etmemek.
* Engelli parklarında onların kullanacakları araç gereçlere özen göstermek,
* Engellilere ayrılmış asansör ve tuvaletleri meşgul etmemek,

Unutulmamalıdır ki; Engellilere yardımcı olmak değil sadece onlara saygı göstermek bile önemli oranda katkı sağlayacaktır.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php