Perküsyon Etkisi

Perküsyon etkisi insanın doğayla ve insanın kendiyle buluşmasının en keyfli araçlarından biri olmuştur. bilinir ki eski çağlardan bu yana  hayatla ve birbirleriyle iletişimin, iç içeliğin sağaltıcı etkisini yansıtmıştır ritimler.
Ritimleri oluşturan aralıklar, vurma, sürtme, çarpma sonucu çıkarılan müzikal sesler ve bu sesleri çıkaran aletler bütününe Perküsyon deniyor. Perküsyon etkisi neden temel bir sağaltım aracıdır?
Perküsyon veya vurmalı çalgılar müzikte ritim yapısı oluşturmak için kullanılır. Ritim de insanın ruhsal dengesini etkiler. Perküsyon, insan sesinden sonra tarihin ilk enstrümanı olarak kabul edilir.

Müziğin evrimi içerisinde vurmalı çalgılar ilk örneklerini eller, ayaklar, kemik ve ağaç sopalar, tahtalar ve taşlarla çıkarılan sesler olarak vermiştir. Yüzyıllar ilerledikçe aynı enstrümandan farklı tonlar elde edebilen insanoğlu – insankızı, farklı işlevler için kullanılabilecek vurmalı çalgılar geliştirmişlerdir. Deriyi kurutarak germek, elle veya taşla, bir sopayla vurarak, kurutulmuş tohum ya da çakıl taşlarını deri içinde çalkalayarak farklı tonlar geliştirmişlerdir. Taşların veya farklı cins ağaçların birbirine sürtülerek çıkardığı seslerde eklenmiş ve vurmalı çalgılar adıyla çok çeşitli çalgılar elde etmişlerdir.
İnsanın uyum ve salınma ihtiyacına ilişkin iyi bir araç olması nedeniyledir ki en temel ve vazgeçilmez müzik aletlerine dönüşmüşlerdir.

Vurmalı çalgıların ürettiği seslerin ahengi, aralıkları, aralıklardaki uyum ve uyumlu farklı ses kümeleri içerisinde var olan bütünlük, ritim denen çekiciliği ve vazgeçilmezliği sağlamıştır.

İnsanlık gelişimi sürecinde, insan sesinden sonra en eski ses olan ritim nedeniyledir ki; bu müzik aletleri hâlâ çok önemli katkı sağlayıcı çalgılar olarak kullanılmaktadırlar.
Özdeş seslere uyumun insanlar arasında bir bütünlük yaratması grupsal birlikteliklerde temel unsur olmuştur. Aynı şekilde kullanılan bireysel etkileşimlerde de sakinleştirme kaynaştırma aracı olarak kullanılmışlardır. Rahip ve rahibelerin, şamanların ayinsel törenlerde yararlanması da sosyal araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Yoğun duygulanım nedeniyle transa geçmeyi kolaylaştırma etkisi açısından gurup ayinlerinde ve bireyi sakinleştirmede günümüzde de yararlanılmaktadır.

Hekimlikte ruhsal sağaltım aracı olarak kullanımına dair Bergama Asklepionda yapılan uygulamalar da müziğin onarım gücünü belgeler niteliktedir.
Neden ritmin bu denli etkili olduğu aslında herkes için bebeklik kayıtlarına dayalı bir tanışıklıkla açıklanabilir. Bebeğin sırtına vurulan tıp tıp sesleri yada göğsüne yapılan pış pışlama sakinleştirir. Bu etkinin ilerleyen yaşlarda ve yaşantılarda hatırlanması ve destekleyici tekrarlarla pekiştirilmesi sürdürülebilir etkiyi çoğaltıcı özellik kazandırmaktadır.
Bu yakın tanışıklık nedeniyledir ki; Perküsyon etkisi odaklanmayı, konsantrasyonu ve algıyı artırır. Birlikte üretimi ve enerjik olmayı sağlar. Ritimlere uyan vücutta tempo tutmalar, salınmalar başlar. İşte bu nokta da perküsyon aletlerinden yansıyanlar aracılığıyla oluşan ritimlerin etkisinin insana yansımasından söz edilmektedir. Bu etkileşim aslında fiziksel ve ruhsal enerjideki kesişmeyi sağlayıcı nitelik taşır. Zaten tekrarlayan ritimlerden stres ve sıkıntıyı azaltmakta yararlanılması da bu özellik nedeniyledir.
Hangi ritimler etkiliyorsa o ritimlerle özdeşleşen fiziksel ve ruhsal yoğunlaşmaya izin vermek onarıcı olacaktır. Yunanca kökenli olan ritim sözcüğünün “ akış” anlamını taşıdığını da belirtmek isterim. İçinizdeki ritimlerin perküsyon etkisiyle hayatınıza coşku katması için belki de yapılacak en önemli şey o akışa izin vermek olacaktır.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php