Ekinoks Ritüelleri

Arınma Terapi

Mekansal, Bedensel, Ruhsal Arınma

Ekinoks ritüelleri yüzyıllardır hayatın farklı aşamalarında ve en eski toplumlardan bu yana sürdürülen ritüellerdir. Ekinoks ritüelleri yıl dönümü olarak tanımladığımız özel bir süreci kapsar. Eski çağlardan günümüze uzanan ve farklılıklar gösteren bu süreçle ilgili çeşitli arınma seansları düzenlenmektedir.

Bazen sıkıntı, hastalık, darlık adını verdiğimiz ama tam olarak baş edemediğimiz negatif enerjilerin evrende ki bütünün yansımaları olduğunu pek de düşünmeyiz. Oysa yaşam alanımızı ve ya bedenimizi arındırdığımızda her şeyin hafiflediğini ve içimizde enerji dolu olduğumuzu, anlamını bilmesek de çok keyif aldığımız bir neşe ve coşku hissettiğimizi fark ederiz. Ekinoks Dönemleri işte bu enerjik süreçlerin en belirgin yaşandığı dönemlerdir.
Güneş sisteminde ki bazı hareketlerin anlamı ve etkisi açısından da önemlidir. Bu etkileşimlerin en önemlilerinden bazıları, 21 Mart ve de 23 Eylül tarihleridir.
Belirgin olan bu tarihlerde, Güneş ışınları Dünya’yı paralel olarak ikiye bölen Ekvator’a dik bir şekilde düşmektedir.
Böylece Dünyanın her iki küresinde gece ile gündüz saatleri eşit olmaktadır. Buna Coğrafya biliminde “ekinoks” adı verilmektedir.

Kuzey Yarım Küre için 21 Mart Ekinoks tarihi İlkbahar mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için 23 Eylül Ekinoksu Sonbahar mevsimi anlamını taşır.

Güney Yarım Kürede ise durum tersi olarak bilinir. Güney Yarım Küre için 21 Mart ekinoksu Sonbahar anlamındadır, 23 Eylül ekinoksu ise İlkbahar anlamını taşımaktadır.
Ekinoks süreci ve tarihleri, bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir. Bu nedenledir ki “Yıl dönümü” olarak tanımlıyoruz.
Evrende ki enerjilerin değişmekte olduğu yoğunlaşmış olan süreç bütünün parçası olan enerjisi ile canlı tabiatı etkilediği gibi insanı da etkisi altına almaktadır.

Her iki Ekinikos döneminde insan doğasında yeni mevsime uyum süreci yaşanmakta. Tamamlanan mevsime ilişkin vazgeçişler, terk edişler gerçekleşmektedir. Dünyada farklı kültürlerde eski çağlardan beri bu değişim ve uyum süreçleri incelenmiş, resmedilmiş, bilimsel araştırmalara konu olmuş ve farklı ritüellerle sosyal açıdan paylaşıma dönüştürülmüştür.
Kadim zamanlardan beri doğanın uyanışı veya sonlanışı ilgi ile izlenmiş ve kutlanmıştır. Hatta bazı din ve geleneklerde kutsanmıştır.Kelt geleneğinde bahar muştucuları yada Şamanizm’de Kam’ların kurban ritülleri, Gök Türkler’in bir asena ardında yeşil vadilere ulaşması, Dehak’ın zulmüne karşı demirci Kawa’nın özgürlük ateşi yakması gibi efsanelerin geleneklerini bugüne aktaran yaklaşımlarla sürdürdüğü bilinmektedir.
Geçmişten günümüze akan bu ritüllerin dünyanın bir çok yerinde kutlandığı Türki Cumhuriyetlerde ise bayram olarak varlığını sürdürdüğü görülmektedir.
Geleneksel olarak geleceğe neler aktırılacak bilinmez fakat dünya var oldukça Ekinoks sürecinin tamamlamalar ve yeni başlangıçlar olarak devam edeceği ve ekinoks ritüellerinin kutlanacağı düşünülmektedir.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php