Evlilik Terapisi Destektir

Evlilik Terapisi önemli destek sağlar

Evlilik Terapisi önemli destek sağlar

Hayatımız boyunca her yaşta ve her koşulda kişisel ilişkiler kurarız.
Kimi zaman, insanlar arasında yaşanan ilişkilerin kötüye gittiği ifade edilir. Olumsuz bir durumdur bu elbette kişiler arası ilişkilerin zarar görmesine neden olacaktır. Bu zararın en aza indirilmesi ve ilişki ağının yeniden yapılandırılması mümkündür.

İlişkilerin de yorulabildiği, bocaladığı, tıkandığı, karışıklığa bulandığı oluyor. Çünkü ilişkiler dinamik bir kavramı ve durumu tanımlıyor.

İnsana dair yaşanan her durum gibi ilişkilerde yıpranabiliyor. Önemli olan bu durumlarda ilişkiyi onarmak adına destek almak neler olup bittiğini profesyonel yardım eşliğinde tartmaktır.

İlişkinin dinamik yapısının profesyonel bakış açısıyla değerlendirilmesi ve yeni açılardan bakılması bazen diğer sorunlarında çözüme ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken şey geç kalınmadan destek alınması ve birbirini yıpratmadan ilişkinin onarılmasıdır.

Evlilik terapisi ve çift danışmanlığı bu çerçevede eşlerin başvuracağı iyi bir destek yoludur.
Birbirleri ile çatışırken konuşulamayanlar evlilik terapisi sırasında güvenli bir ortamda rahatlıkla ifade edilebilir ve/veya duyulabilir.

Profesyonel Destek olarak sunulan bu terapi çerçevesinde mahremiyetin korunması esası ve yargılanmamak en önemli paylaşım etkenleridir.

Evlilik terapisi süresince çiftler birbirlerine olan öfke, özlem, kızgınlık, kırgınlık ve benzer duygularını rahatlıkla açığa çıkarabilirler.
İlişkinin doğası ve eşlerin birlikte yaşanan ortak süreci de bu evlilik terapisinde destekleyici güç olarak işlev görecektir.

Eşler ilişkilerini toparlamadan aile olamayacaklardır. Geniş aile üyelerinin eşlerin çatışmalarına çözüm getirme uslubu ve çabaları da yerini bu günkü terapi süreçlerine bırakmıştır. Bu anlamda evlilik terapi süreci değerli bir destektir ve yararlıdır.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php