Kadına Yönelik Şiddet Giderek Artıyor mu?

Kadına Yönelik Şiddetin arttığı konusunda kesin verilerin varlığı kanıttır. Türkiye’de Kadına yönelik kayıtlara geçen cinayet sayısı (*)Yıl 2012 sayı 139, Yıl 2013 sayı 231, Yıl 2014 sayı 287 olarak saptanmıştır.

Dünya da kadına yönelik şiddetin önemli ve zor çözümlenebilir bir problem olduğunu görüyoruz ne yazık ki.

Her çağda kadına şiddet var olmuş, içeriği ve farklılıkları yazılı kayıtlara yerleşmiştir. Bu kayıtlarda yer almayan bilgilerde saklı olanlar ışığa çıktığında belki tam olarak anlaşılacaktır.

Ki Chawa yani Havva Hayatın anası anlamını taşımaktadır bu anlam mitolojik literatürde ne zaman değişti bilmiyoruz. Kadim zamanlardan beri dişi tanrısal bilgeliğin sembolü olan yılan ne oldu da bir asa’ya dönüşüp erki temsil etti?

Kibele’nin yerin ve hayatın içinde, bolluk ve bereketi simgeleyen duruşu yerini ne zaman şimşekli, rüzgârlı kızgın gök tanrılarına bıraktı bilemiyoruz. Yani kadının yok sayılması, arka plana itilmesi siyasi, dini kurumlardan ve askeri alanlardan uzak tutulması anasıl işleyişin reddedilmesi yeni bir durum değildir.
Orta çağ’da bebek doğumuna yardım eden ebe kadınların cadı olarak görüldüğü ve yakıldığı tarihsel bilgi olarak vardır. Oysa Hıristiyanlığın başlangıcında ki kadın peygamberlerden hiç söz edilmemiştir.

Yeryüzünde kadından yansıyan güzellik ve yetenekler Ana Tanrıça kavramıyla, üreme yetisi ve yaratıcılıkla sınırlı olsaydı günümüzde tükenmiş olması gerekirdi. Yazılı ve sözlü dil kavramını bulan ve geliştiren kadın hangi noktada Dünya Tarihi’ne kendi katkısını yerleştiremez oldu başka bir araştırma konusudur. Fiziksel cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları içerisinde incelenmelidir.

Kadına yönelik şiddet sürmüştür belki yeni tanımlar eklenerek net ifade edilmesi de sağlanmıştır. Önemli olan günümüzde bir insanlık sorunu olarak tanımlanmasıdır.

Artan önemli faktörlerden biri de bu konuya ilişkin var olan durumların, olayların, yaklaşımların uluslararası düzenlemelerin paylaşımının artışıdır.
Dünyada hem Ülkemizde çözüm arama çabaları ve araştırmalarla durum tespiti, analizi yapılması bağımsız ve/veya eş güdümle sürdürülür duruma geldi.

1980’den bu yana uluslararası sözleşmelerle eğitim ve işbirliği çabaları çarpıcı sonuçların ortaya çıkarılmasında bilgi paylaşım ağlarının da katkısıyla daha görülür hale geldi.

Kadına şiddet dünya sağlık örgütü tarafından “Evrensel bir kadın sağlığı sorunu” olarak tanımlandığından bu yana daha çok önemsendi. Bütün dünya ülkeleri tarafından bakanlıklar düzeyinde ele alınıp devlet politikaları, eylem planları oluşturulmaya başlandı.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php