Özgecan Aslan’ın Katledilmesine Tepkiler Yaygınlaşıyor.

Özgecan'ı Esirgediler vermediler kimselere

Son Yolculuğunda Özgecan’ı Esirgediler

Özgecan Aslan’ın katledilmesi sosyal bilincimizde sarsıcı bir etki yarattı ve giderek artan tepkilere yol açtı.

2015 Şubat’ında Yaşanan Özgecan Aslan’ın katledilmesine tepkiler daha yaygındı ve özellikle erkeklerin de katıldığı eylemlerdi. Bu farklılığın nedeni ve derinliği önemlidir.

Ülkemizde kadın sorunlarına, gelişimine duyarlı, kadın hareketine destek vermiş erkekler vardı hep ama sayıları azdı ve daha çok aydın insanlarla sınırlıydı.

2015 şubatında yapılan tepkilerde çok belirgin bir artış oldu. Henüz tepkiler sürüyor farklılığın incelenmesi nasıl bulgular verir zaman gösterecektir. Fakat tepkilerin yoğunluğu, derinliği ortadadır ve sosyal bilinci harekete geçirmiştir.

Şiddetin azı çoğu yoktur etkisi hedef olan kişi açısından yıkıcıdır ve topluma yönelik tehdit oluşturur.Tehdit çoğunlukla kadınlar tarafından hissedilen bir durumdu. Genel olarak erkekler de korktu. Yapılan vahşete canları yandı. Erkekliğin ne olduğunu sorguladılar. Bu tutumu vicdanlarında yargıladılar. “Erkekliğin”, “Delikanlılığın”, ”Civanmertliğin” güçsüzü korumak, zorda olana yardım etmek, çaresize arka olmak olduğu kültürlerinde vardı ve bu onurlu erdemli duruşa toplumun gözünde leke sürüldüğünü gördüler.

Özgecan Aslan’ın parçalanmasına öz can’ları gibi üzüldüler. Basında yer alan fotoğraflarında hayata bakan kara gözlerinde her yüreği acıtan masum bakışın etkisini hissettiler. Vahşete direnen çaresizliğini öğrendiler ve erkekliğin böyle olmaması gerektiğinin bilinciyle yüzleştiler. Özgecan Aslan’ın hayallerinin, geleceğinin, bedeninin parçalanmasıyla birlikte “Erkeklik” imajının da parçalanması şaşkınlık yarattı her birinde. Özgecan Aslan son yolculuğuna giderken kadınlar imamın uyarılarına rağmen tabutunu erkeklerin taşımasına izin vermediler.

Güvenilir olmak kolay kazanılmıyor. Bu güvenin zedelenmesi ise hem güvenilir olana hem güven ihtiyacı olanlara zarar verir. İllerde ilçeler de şehir içi dolmuşlara şoförlerin “Yolcumuz Bizim Namusumuzdur” yazması o nedenle herkesin dikkatini çekiyor. Bu tutum erkeklerin güven tazeleme ihtiyacıdır.
Erkekler, güvenilirliğin sorgulanmasına olan şaşkınlığı atarak güven ihtiyacı olanlara korkmayın mesajı iletiyorlar. Çok değerli bu mesaj.

Kadına yönelik şiddet insanlığa yöneltilen kesin bir tehdittir. Şiddetin kazananı olmaz çünkü yıkıcı, dağıtıcıdır.
İnsan düşünebilen iradesini kullanabilen sosyal bir varlık olarak bilinir. Sadece cinsel dürtüleri veya hükmetme yetileri ile hareket ederek hayatını sürdüremez.

Şiddet aynı zamanda uygulayıcısının da yıkımına yol açar çünkü yakıcı, parçalayıcı, rencide edici etkiler barındırır. Bir insanın hunharca katledilmesi sosyal bilinçte insanlığın da katlidir.
Oysa her can değerlidir ve kendi bütünlüğü içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu hakka saygı gösterilmelidir.

(*)Anıt Sayaç verileri

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php