Sınav Hazırlıkları

Sınav sözcük olarak, hemen yarışmayı, test edilmeyi, hangi basamakta yapılıyorsa o basamağı geçip geçememeyi değerlendiren somut sonuçları düşündürüyor. Teknik biçimi, hazırlık süreci ve bir üst basamağa hak kazanılıp kazanılmayacağı sonucunu göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten de bir yarış olduğunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde yarış vardır. İş yerimizde, sosyal çevremizde hatta aile içi ilişkilerimizde bile. Yarış, rekabeti, hırsı, birilerinin sevineceği veya üzüleceği gibi kavramları çağrıştırıyor. Belki de bu ve benzer nedenlerle tepkisel davranıyor, sıkıntılı bir süreçmiş gibi algılıyoruz.
Oysa her yarış kötü değildir. Bu yarışların çocuklarımızı geleceğe hazırlamak gibi bir işlevi de vardır ve yarışlar hayatın önemli birer parçalarıdır. Bu sınavlara hazırlanırken çocuklarımız çok farklı şeyler kazanıyorlar.
•   Bilgilerini geliştirip, pekiştiriyorlar,
•   Çalışma stratejisi geliştiriyorlar,
•   Planlama yapmanın önemini ve çeşitlerini kavrıyorlar,
•   Hedef koymayı hatta hedefleri kısa ve uzun erimli olarak ayrıştırmayı öğreniyorlar,
•   Dikkati toplama ve konuya odaklanma deneğimi kazanıyorlar,
•   Dinleme, anlama ve aktarma yetisi geliştiriyorlar,
•   Bilgiyi etkin kullanmak konusunda alıştırma yapıyorlar,
•   Baskı ve stresle baş edebilmek konularında beceri geliştiriyorlar.
Dikkat ederseniz, sıraladığımız kazanımların hiç birisinde sınav sözcüğü geçmiyor ama birçoğu sınava yönelik hazırlanırken elde ediliyor. Önceden kazanılmış alışkanlıklar ise gözden geçirilip etkin kullanılmak üzere pekiştiriliyor ve yaşam boyu taşınabiliyor.
Burada vurgulamak isterim ki; “Eğitim”, Öğretimden farklı bir kavramdır. Öğretim sırasında edinilen bilgilerin davranışlara yerleşmesi ve özümsenmesi eğitimi oluşturur. Yani, “Eğitim davranış değişikliği sağlar.” Zaten eğitimin temel kavram ve ilkelerine baktığınızda; büyüme, olgunlaşma, öğrenme, hazır bulunuşluk gibi kavramları kapsadığı görülür.
Dolayısıyla; çocuk ve gençlerin hazırlanma ve sınava giriş süreci onların zihinsel ve bilişsel gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca bu gelişimlerin yanında önemli bir kazanım da “Zaman Yönetimi” konusunda alışkanlık edinme şansı elde etmeleridir. Zaman yönetimi: Zamanı verimli olarak etkin biçimde kullanma ve denetleme faaliyetleridir. Çocuklarımız bildiklerinin çokluğu, azlığı kadar sınav süresinin iyi kullanılmasının da önemli olduğunu denemeler yaparak öğreniyorlar. Doğaldır ki, giderek zaman yönetimi kavramlarını geliştiriyorlar.

Share this article!

Speak Your Mind

*

css.php